Adatvédelmi nyilatkozat

Az X-Trame Kft. jogosult a Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. Felhasználó elfogadja, hogy az X-Trame Kft. személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. X-Trame Kft. különösképp jogosult: 

    Az X-Trame Kft. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (az ezen adatokat tartalmazó "logfájlok" például a bejelentkezés idejét, gyakoriságát, helyét és módját tartalmazhatják), melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más szájtok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, beleértve az X-Trame Kft. egyéb szolgáltatásait. Ezek az információk kizárólag összesített és feldolgozott (összesített) formában kerülnek hasznosításra, a szolgáltatás esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

    Az oldalt működtető X-Trame Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (a szolgáltatásokkal összefüggő) hirdetéseket, reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön.

Az Adatkezelés Megnevezése, Jogalapja, Időtartama:

    Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, határozott és kellő tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

    Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

    A Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását, a szerverek üzemeltetését az üzemeltető végzi. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető, aki adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

    A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

    Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése során az üzemeltető munkavállalói mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.

Adatvédelmi Nyilatkozat Módosítása

Amennyiben az üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, az üzemeltető a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot köteles közzétenni a szolgáltatás nyitóoldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.

Ügyfélszolgálat:

A Felhasználó használati kérdésekben e-mail címünkön: info@x-trame.hu veheti fel velünk a kapcsolatot.